Zorgen staartafwijkingen voor problemen?

staartafwijking

In Nederland zijn er veel honden die een staartafwijking hebben. Mariska Hoecks, student Veterinair Natuurgeneeskunde therapeut, deed voor haar eindscriptie onderzoek naar dit probleem.

Mariska heeft zelf twee prachtige Cane Corso’s, waarvan één met een dubbele knik in zijn staart geboren is. Toen hij met 8 weken bij haar kwam wonen, werd het al snel duidelijk dat Ferro een “winderig” type is. Om dit te verminderen probeerde zij speciale brokken, maar toen hij na een jaar ook kreupel ging lopen en ernstig HD bleek te hebben, gingen de alarmbellen af bij Mariska. Zouden de winderigheid, het kreupel lopen en de HD te maken kunnen hebben met de knik in zijn staart? Om dit te weten te komen deed zij tijdens haar scriptie onderzoek naar dit probleem.

Haar onderzoeksvraag luidde als volgt:

“Wat voor relatie heeft een staartafwijking tot fysieke, mentale of energetische problemen?”

Resultaten

Uit het onderzoek is gebleken dat er zeker problemen verklaard kunnen worden door de staartafwijking. Staartloosheid of Natural Bobtail is bij bepaalde rassen een afwijking met mogelijk grote fysieke gevolgen, door een mutatie in het T-box gen. Andere staartafwijkingen, zoals de gecoupeerde staart, kunnen echter ook fysieke gevolgen met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn minder tot ontwikkeling komende spieren van de achterhand tot staartnecrose en zelfverminking. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat veel honden met een staartafwijking te kampen hebben met een zwak maagdarmstelsel, zwakte in de rug, problemen in het locomotieapparaat en allergieën. Toch is er nog verder onderzoek nodig om de kwalen te verbinden aan de staartafwijkingen, omdat de enquête toch vrij eenzijdig is gebleken.

Mentaal kan het niet hebben van een goed functionerende staart ook gevolgen hebben voor de communicatie van een hond met andere honden en voor de hond zelf. Een hond wiens staart op latere leeftijd wordt geamputeerd, kan te maken krijgen met fantoompijn, wat met gedragsverandering gepaard kan gaan. Energetisch kunnen er ook problemen ontstaan door verminderde doorstroming in het lichaam, waardoor blokkades ontstaan en de hond te veel negatieve energie vasthoudt.

Conclusie

Staartafwijkingen kunnen zeker meerdere problemen bij honden veroorzaken, maar om erachter te komen welke dat precies zijn, moet verder onderzoek worden gedaan. De problemen die honden met een staartafwijking hebben, kunnen ook andere oorzaken hebben, dus het is belangrijk om uit te zoeken of en waar er precies verbanden liggen.